Hva skjer i Ålesund?

Ålesund er en kommune i Møre og Romsdal fylke.

Kommunen omfatter Ålesund (by) og store deler av tidligere Borgund kommune på flere øyer innenfor. Kommunen ligger ytterst ved fjordsystemene på Sunnmøre og er et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for regionen. Kommunen har stort og eksportrettet næringsliv.

Tettstedet Ålesund i Ålesund og Sula kommuner hadde 52 163[1] innbyggere per 1. januar 2017. Tettstedet er landets 9. største, det største som i sin helhet ligger på øyer og det største mellom Bergen og Trondheim.

Ålesund fikk bystatus i 1848. Museumsområdet i gamle Borgundkaupangen fra vikingtiden har gitt utallige funn ved utgravinger, som i dag er en del av utstillingen i Middelaldermuseet til Sunnmøre Museum. Borgund var et tyngdepunkt både religiøst, kulturelt og handelsmessig. Stedet syknet hen etter svartedauden, og først i 1793 fikk det nye bysenteret Ålesund visse handelsrettigheter.

Ålesund ble ladested med cirka 300 innbyggere i 1793, og kjøpstad med cirka 1200 innbyggere i 1848. Den store ekspansjonen fikk byen i andre halvdel av 19. århundre sammen med fiskerinæringens fremvekst på Sunnmøre. Sin nåværende form fikk Ålesund etter den store bybrannen i 1904.

Mange ting å finne på hver dag! Søk og gå;)

Har du tips?

Har du tips om arrangementer og aktiviteter du skal på? Skriv til oss:)