Molde

Molde er en by og en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Kommunen grenser i vest til Aukra, i nord mot Frænaog Gjemnes og i øst mot Nesset. Sør for Langfjorden i øst ligger Rauma, sør for Moldefjorden er Vestnes, og vest for Julsundet er Midsund kommune.

Navnet antas å komme fra et norrønt gårdsnavn, Moldar, en flertallsform av mold. Byvåpenet, en hval som jager sild inn i en tønne, henspiller på sildefisket som reddet byen fra hungersnøden på 1740-tallet. I samtiden var hvalen, som fulgte sildestimene inn i fjordene, et sikkert tegn på at vårsildfisket kunne begynne. En person fra Molde kalles en moldenser. Molde endret status fra ladested da stedet fikk sin bystatus i 1742 til stor motstand fra Bergen og Trondheim.

Nyt kulturen i Molde.

Har du tips?

Har du tips om arrangementer og aktiviteter du skal på? Skriv til oss:)