Hva skjer på Voss?

Voss er en kommune og et distrikt i Hordaland. I nord grenser den til Vik, i øst mot Aurland og Ulvik, i sør mot Granvinog Kvam og i vest mot Vaksdal. Kommunesenteret er tettstedet Vossevangen med ca. 6 164 innbyggere (2014). Tettstedene Skulestadmoen og Mønshaugen/Bjørgum ligger bare noen kilometer fra Vossevangen.

Voss er, nesten fullstendig, en innlandskommune men grenser mot havet i den innerste delen av Bolstadfjorden. Voss er et trafikknutepunkt, og er med sine 1 806 kvadratkilometer den største kommunen i Hordaland, samt den nest største på Vestlandet (bak Luster). Kommunen har 2,8 % av folkemengden og 11,7 % av arealet i fylket. 91 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Folketallet økte med 83 personer (0,6 %) i 2012, 107 personer (0,8 %) i 2013 og 179 personer (1,3 %) i 2014.

For over 3 000 år siden kom fangst- og veidefolk hit og fant grøderike daler, fiskerike vann og fjellvidder med et rikt dyre- og fugleliv. Denne naturrikheten dannet grunnlaget for en rik jordbrukskultur som er levende den dag i dag. Sporene etter de forskjellige epokene kan man finne rundt omkring i bygdene, for eksempel Olavskrossen, som Olav den hellige reiste i år 1023.

Nyt fjellene på Voss.

Har du tips?

Har du tips om arrangementer og aktiviteter du skal på? Skriv til oss:)